perra.jpg

Per Theorén VD

Från lärling till VD. 

Resan går vidare för Per som efter 25år axlar rollen som VD.

Efter alla år på företaget är Per väl insatt i hur JN El fungerar som bolag och all personal som har detta som arbetsplats.

Efter att ha startat sin karriär på JN EL som lärling, gått vidare som ledande montör och till sin senaste roll som ”Service Ansvarig” är han därför väl medveten om att alla led i processen är viktiga och att samtliga inblandade måste hjälpas åt för att kunna bibehålla statusen JN EL redan har som arbetsgivare och företag som helhet.

Enligt honom själv är drivkraften för att ta sig an även denna uppgift, samt att driva på företaget framåt högre än någonsin:

 ”Jag hoppas att vi ska fortsätta vara en stark och framgångsrik ”spelare” på marknaden även i framtiden. Detta skall vi försöka uppnå med delaktighet, ansvar och glädje”.