Img 7009 Web
Img 7009 Web

Om oss


Företaget

Vi erbjuder gedigen kunskap och erfarenhet. Vi har varit verksamma inom elteknikområdet sedan 1980 talet. Vi har under lång tid utvecklat installation, service, automation och konsultverksamheten. Vi har nära samarbete mellan projektörer och montörer, vi ser det som att vi har en unik lösning där vi samverkar i vår egen organisation.

Vi medverkar i ett projekts alla skeden från de tidiga idéer till färdig produkt och förvaltning.

Arbetet bedrivs i nära samverkan med kunder och vi lägger stor vikt vid att alla inom gruppen har sunda och gemensamma värderingar. Vårt säkerhetsarbete är oerhört viktigt och skall präglas av omsorg om individen, riskanalyser på kritiska moment i byggprocessen och väl planerat arbete. Tillsammans med kunderna utvecklar vi ett långvarigt och nära samarbete präglat av öppenhet och pålitlighet.


Kvalitet/Miljö

JN Elinstallatörer har ett kvalitets- och miljösystem enligt branschorganisationen EIO:s koncept som baseras på ISO 9001 och 14001.

I vårt kvalitetsarbete har vi fortlöpande utbildning av vår personal för att svara mot gällande myndighetskrav och tekniska krav.

Vi har erfarenhet av att arbeta i projekt där beställaren miljöklassar sina fastigheter enligt Sunda Hus.

 

                   

 

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco