Huvudkontor JN Elinstallatörer AB Gränsbovägen 4 152 42 Södertälje Telefon: 08-554 429 00 info@jnel.se Org nr. 556277-1468 _ Faktureringsuppgifter: JN Elinstallatörer AB FE 1487-120 Scancloud SE-831 90 Östersund Faktura via e-post: hvd120@pdf.scancloud.se