Tjänster

TJÄNSTER

Vi projekterar, designar och installerar kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning. Vi är verksamma inom teknikområdena kraft, belysning, allmäntele, data, brandlarm och säkerhet.

 • FÖRSTUDIE/ANALYS
 • PROJEKTERING
 • SERVICE
 • ENTREPRENAD
 • TERMOGRAFI
 • BESIKTNING

 

BESIKTNING

Vi erbjuder:

 • Revisionsbesiktningar, enligt försäkrings krav, Elektriska Nämnden
 • Entreprenadbesiktningar
 • Elsäkerhetsbesiktning
 • Statusbedömning av installationer
 • Energideklarationer

Nu är Revisionsbesiktningar en aktiv del av vår verksamhet. Försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar om verksamhet/storlek utgör en risk för elbrand eller elskada. En brand eller ett elavbrott innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare. Vid besiktningen kontrolleras att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav.

Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen.