JN El bygger Viksbergsskolan med tillhörande idrottshall

JN El bygger Viksbergsskolan med tillhörande idrottshall

JN Elinstallatörer har tillsammans med NCC fått förtroendet att för Telgefastigheter uppföra Viksbergsskolan med tillhörande idrottshall. Objektet är beläget i Södertälje.

Entreprenadformen för projektet är samverkan/partnering.

Skolan skall vara färdigställd till hösten 2018 för att ta emot förväntansfulla lärare och elever.