instalco-ursvik-2.jpg
Brunnsängsskolan F-9, NCC/Telgefastigheter AB, Totalentreprenad i samverkan/partnering

Brunnsängsskolan F-9 i Södertälje

Brunnsängsskolan F-9 i Södertälje, nybyggnad av skola för 850 elever.

Vi har utfört projektering och installation av samtliga el-, tele och larminstallationer som en skola behöver.

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering.

Beställare: NCC/Telgefastigheter AB

Entreprenadsumma c:a 22 mkr.