batterifabriken.png
Scania Batterifabrik Byggnad 228, Scania industrial maintenance AB

Scania Batterifabrik Byggnad 228 i Södertälje

Presentation av byggnadens funktion

Projektering nybyggnad av batterifabrik med tillhörande kontor. 18.000kvm.

 

Projektering. 

Produktionstid. 2020–2023 år.

Vårt arbete omfattade projektering av:

 • Kanalisationsanläggning.
 • Kraftsystem (ej ställverk).
 • Belysningsanläggning.
 • Inbrottslarm.
 • Passerkontrollsystem.
 • Brandlarm.
 • Datanät.
 • SPU och åskskydd.
 • Teleregistrering.
 • Beräkningar i FEBDOK.

Projektering av elmedia för maskininstallationer samt installation:

 • Kraft.
 • Belysning.
 • Datanät.