mariekaellskolan.png
Mariekällskolan, Telge Fastigheter, Totalentreprenad med M3 Bygg som utfördes i samverkansentreprenad

Mariekällskolan i Södertälje

Projektet Braxen 2 omfattar renovering och anpassning av befintliga skollokaler samt utomhusytor.

Projektet är en renovering och anpassning av Mariekällskolan där det skapas en förskola med kapacitet för 100 barn där hör- och lektionssalar byggdes om förskoleavdelningar. Grundskola med kapacitet för 540 elever i årskurs 4–9.

JN Elinstallatörer AB har varit projektörer med egna konsulter. Handlingar har skapats för kanalisation, kraft, belysning, allmän tele, inbrottslarm, passagesystem, data, värmekamerasystem, brand- och utrymningslarm., Ett storkök som är anpassat för att kunna servera 900 portioner byggs samt att det även byggs kontorslokaler för kommunens resurscenter. I projektet ingår även markarbeten och finplanering av utemiljön för förskolan och skolan.

Totalt rör det sig om cirka 10 000 kvm byggnad och 20 000 kvm mark. De befintliga byggnaderna är från tidigt 1950-tal och bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Därför gjordes en avstämning med antikvarie inför varje etapp.

 

Projekttid: Projektering augusti 2018 – sommaren 2020.