img_6167.jpg
Glasberga Vård och Omsorgsboende, Skanska/Telge fastigheter AB, Totalentreprenad i partnering

Glasberga Vård och Omsorgsboende i Södertälje

Vi har utfört projektering och installation av samtliga el-, tele och larminstallationer som ett omsorgsboende behöver.

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering.

Beställare: Skanska/Telge fastigheter AB

Total byggnadsyta: ca 6000 m2

Entreprenadsumma: ca 13 mkr.

Samverkan/partnering innebär att vi medverkar redan i planeringsstadiet, tillsammans med beställare, arkitekter, konstruktörer, vvs mfl, skapar förutsättningar för beställarens mål med projektet. Arbetsformen övergår från planering/projektering till utförande. Ekonomi hanteras aktivt budgetarbete, öppen redovisning och löpande räkning där beställare har full insyn i utfört arbete, tidredovisning och leverantörsfakturor.