seel.jpg
SEEL Nykvarn, Kilen Krysset, Generalentreprenad

SEEL i Nykvarn

Kund: Kilen Krysset som kommer fungera som hyresvärd åt SEEL.

Projekttid: Projektering oktober 2020 – November 2021.

Entreprenadform: Generalentreprenad

Yta/storlek: cirka 3800 kvm nybyggnad för laborationer, testceller, teknikutrymmen och kontor samt tillhörande mark.

 

Beskrivning av uppdraget: Projektet omfattar uppförande av nya fastighetsrelaterade installationer för el- och telesystem för fastigheten som kommer innehålla såväl tung som komplex utrustning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer och drivlinor för fordon. Stort fokus under projektet har varit hyresgästanpassningar där verksamhets el- och telesystem har ingått i annan entreprenad varpå tät samordning mellan de olika systemen och andra discipliner har legat som fokus.

JN Elinstallatörer AB har varit projektörer med egna konsulter. Handlingar har skapats för kanalisationssystem, kraftsystem, belysningssystem, allmäntele- & datasystem, kanalisation och planering för inbrott- & passagesystem, brand- och utrymningslarm, Skyddsutjämningssystem. Yttre miljö med belysning, kraft till container samt elbilsladdning.